Sprawozdanie z Sekcji 7

Raport na podstawie Artykułu 7 może być wymagany w przypadkach, gdy do sądu został złożony wniosek  dotyczący i rodzice nie mogą się zgodzić.

Sekcja 8 Ustawy o dzieciach z 1989 r. obejmuje wnioski , takie jak:  ustaleń dotyczących dzieci,  z którym rodzicem ma mieszkać, i/lub ustalenia dotyczące spędzania czasu przez dziecko z rodzicem (lub innym krewnym), z którym nie mieszka;

Może też być zarządzony przez sąd do wykonania w przypadku makazu zabronienia jednemu z rodziców robienie pewnych rzeczy lub odbywanie określonych podróży z dziećmi bez wyraźnej zgody drugiego rodzica lub zakazu wywożenia dzieci z kraju ;

Co zawiera raport z sekcji 7?

Pracownik Cafcass zadecyduje, jakich informacji potrzebuje do sporządzenia raportu, na podstawie tego, o co poprosił go sąd. Może to obejmować rozmowę z dziećmi (w zależności od ich wieku i zrozumienia) o ich życzeniach i uczuciach oraz o tym, co chciałyby aby się wydarzyło.

Pracownik Cafcass: Zwykle rozmawiaj z dziećmi samodzielnie – może to być neutralne miejsce, na przykład w ich szkole, może chcieć spędzićczas zrodzicami dziecka, aby wysłuchać wszelkich obaw, jakie mogą mieć.

Cafcass może również rozmawiać z innymi osobami, takimi jak członkowie rodziny, nauczyciele i pracownicy służby zdrowia.

Pracownik Cafcass nie będzie prosić dzieci o podjęcie decyzji ani o dokonanie wyboru między Tobą a drugą stroną.

Po przeprowadzeniu tych dochodzeń, pracownik Cafcass sporządzi Raport informujący sąd o tym, co ich zdaniem powinno się wydarzyć. W większości przypadków Raport Cafcass będzie można zobaczyć przed rozprawą sądową.

 Jeśli nie jesteś zadowolony z raportu z sekcji 7

Jeśli nie jesteś zadowolony z raportu, ważne jest, aby powiadomić sąd o swoich obawach. Dzięki temu sędzia będzie mógł wziąć pod uwagę Twoje obawy przy podejmowaniu decyzji.

Jeśli sądzisz, że są jakieś nieścisłości , na przykład nieprawidłowe nazwiska lub daty urodzenia, powinieneś powiadomić o tym pracownika Cafcass, który sporządził raport, lub jego przełożonego.

 O czym zadecyduje sąd?

Sąd podejmie ostateczną decyzję o tym, co powinno się stać z Twoimi dziećmi po przeczytaniu raportu pracownika Cafcass i wysłuchaniu stron i innych osób.

  • Sąd:
  • zwróci szczególną uwagę na życzenia i uczucia dzieci – ale nie zawsze zrobi to, czego dzieci chcą
  • podejmie decyzję na podstawie tego, co uważa za najlepsze dla dzieci
  • wyda wyrok- orzeczenie- którego należy się trzymać
Menu