Co zrobić, jeśli nie możesz się zgodzić z drugim rodzicem, gdzie mieszka dziecko?

Kiedy się rozwodzisz lub rozstajesz, musisz zdecydować, gdzie mieszkają dzieci i kiedy każdy z rodziców może spędzać z nimi czas.

Wiele osób będzie miało trudności z przystosowaniem się do wychowywania dzieci w rodzinie składającej się z dwóch domów. Znalezienie sposobów na uniknięcie sytuacji, w której jeden rodzic spędza mniej czasu ze swoim dzieckiem i dostosowanie się do dwóch harmonogramów, może czasem wydawać się zadaniem niewykonalnym. Musisz jednak podjąć decyzję w taki czy inny sposób, czy to poprzez plan wychowawczy, mediację czy nakaz sądowy, tzw. order.

 Plan wychowawczy – PARENTAL AGREEMENT

Jeśli udało Ci się dojść do porozumienia, z kim będą mieszkać dzieci i jak ich czas zostanie podzielony między rodziny, możesz ułożyć własny plan wychowawczy. Chociaż nie jest to prawnie wiążące, może jasno określić, czy czas zostanie podzielony równo między rodziców, czy też jeden rodzic będzie spędzał czas z dziećmi w specjalne święta, ponieważ nie widują ich tak często przez cały rok.

Mediacja- FAMILY MEDIATION

Tam, gdzie rozpadły się relacje między rodzicami, warto mieć kogoś innego do komunikacji, tzw. Pośrednika, inaczej Mediatora. Może to ułatwić osiągnięcie porozumienia, ponieważ będziesz mieć kogoś, kto nie jest blisko żadnego z rodziców, który pomoże poprowadzić rozmowę we właściwym kierunku.

Możesz poprosić o to swojego prawnika lub umówić się na spotkanie z mediatorem, który przedstawi Twoje pomysły na wspólny kontakt drugiemu rodzicowi. Ponownie, jeśli jesteś w stanie osiągnąć porozumienie dotyczące kontaktu z dzieckiem, można to zawrzeć w umowie zwanej „Memorandum of Understanding”, czy powszechnie Parenting Plan, którą podpiszą oboje rodzice.

Sąd- FAMILY COURT

W niektórych przypadkach rodzice będą mieli zasadniczo różne opinie na temat tego, jak chcą dzielić swój czas ze swoimi dziećmi i co ich zdaniem leży w najlepszym interesie dziecka.

Kiedy tak się dzieje, często nie ma innej alternatywy niż wszczęcie formalnego postępowania sądowego w celu  podjęcia wszystkich ustaleń dotyczących dzieci. Sąd wyznaczy urzędnika CAFCASS, który porozmawia z obojgiem rodziców i udzieli sądowi porad, co byłoby w najlepszym interesie dzieci.

Jest prawdopodobne, że odbędzie wiele rozpraw, zanim Sąd będzie przekonany, że wszystkie kwestie zostały rozwiązane. Sędzia podejmuje wówczas decyzję, określając ustalenia w Ostatecznym Wyroku

Egzekwowanie ustaleń sądu

W przeciwieństwie do planu rodzicielskiego, istnieją dalsze działania, które możesz podjąć, jeśli którakolwiek z osób nie zastosuje się do wytycznych nakazu sądowego. Chociaż nie jest to pożądana droga, ulgę może przynieść świadomość, że składając kolejną skargę do Sądu, ostatecznie Wasz problem zostanie odpowiednio rozwiązany.

Aby uzyskać konsultację na temat dalszych kroków, które należy podjąć w Twojej sytuacji, skontaktuj się z nami, aby umówić się z naszym Adwokatem, zajmujących się prawem rodzinnym. Tel. 07703392121

Menu