Często, gdy pary myślą o rozwodzie, nie zdają sobie sprawy, że finanse są traktowane oddzielnie od samego procesu rozwodowego.

Gdy strony osiągną etap „Dekretu Nisi” czyli rozwodu wstępnego w Anglii i Walii,  będą mogły złożyć wniosek do sądu o rozdzilenie finansów, tzw. consent order.

Sąd zawsze będzie zachęcał strony do osiągnięcia porozumienia między sobą i uczynienia tego w miarę możliwości polubownie.

Jeżeli porozumienie może zostać osiągnięte, niezależnie od tego, czy między samymi maonkami,  w drodze negocjacji,  w drodze mediacji lub za pośrednictwem prawników stron, ważne jest, aby to porozumienie zostało zapisane w dokumencie o nazwie ”Consent Order”.

Ale czym jest ten Consent Order i dlaczego jest tak ważny?

Consent Order, gdzie dwie strony dobrowolnie zgadzajá sié na podzia majátku w rozwodzie,  to formalny sposób zarejestrowania umowy finansowej bez procesu w sądzie.

Projekt  tego dokumentu zostanie przygotowany przez prawnika, który spisze warunki umowy, i zostanie złożony w sądzie wraz z formularzem „Oświadczenie o informacjach”, który będzie zawierał szczegółowe informacje finansowe stron, w tym ich dochody, wszelkie posiadane nieruchomości oraz inne większe aktywa finansowe i informację o emeryturach.

Od stron nie oczekuje się dostarczenia dokumentów potwierdzających, ale mają obowiązek nie wprowadzać sądu w błąd i będą musiały podpisać oświadczenie, że podane informacje są prawidłowe i że strony ujawinły całkowicie ich finanse.

Następnie sąd rozważy, czy umowa stanowi uczciwe i właściwe zabezpieczenie finansowe dla stron, a czyniąc to, przyjrzy się wszystkim okolicznościom sprawy. Jeżeli sąd uzna, że ​​osiągnięte porozumienie jest sprawiedliwe, wówczas przypieczętuje nakaz. Jeżeli zaś sędzia nie jest usatysfakcjonowany, może zwrócić formularze z prośbą o wyjaśnienia lub nakazać stronom wzięcie udziału w rozprawie.

Ta  rozwodowa rozdzielność majątkowa jest dokumentem prawnym i mogże być egzekwowana, jeśli jedna ze stron naruszy nakaz.

Consent Order uniemożliwia którejkolwiek ze stron dochodzenie roszczeń dotyczących finansów drugiej strony po rozwodzie. Dzięki temu strony będą mogły zacząć od nowa i nie będą już od siebie zależne finansowo.

W zależności od charakteru umowy zawartej między stronami, CONSENT ORDER może ustalać:

co strony zrobią z nieruchomością,jeśli ją posiadają,  świadczeniami emerytalnymi, alimentami dla małżonka, czy alimentami na dziecko. 

Dlatego ważne jest, aby Consent Order został prawidłowo sporządzony, aby odzwierciedlić  w sposób prawidłowy to, co zostało uzgodnione przez strony.

Zadzwoń już dzisiaj na rozmowę, jeśli masz pytania dotyczące rozdzielności majątkowej. Tel. 07703392121

Menu