Przesłuchanie świadka na sprawie w sądzie

Przesłuchanie świadka na sprawie
Pytania krzyżowe

 

Jak mówić i odpowiadać w sądzie na rozprawie?

Jeśli reprezentujesz siebie na rozprawie, musisz wiedzieć, gdzie znajdują się wszystkie ważne dokumenty dotyczące Twojej sprawy, abyś mógł przesłuchać świadka, którego chcesz skutecznie zakwestionować i odpowiedzieć na wszelkie pytania, które zadał Ci sędzia.

Najpierw upewnij się, że posiadasz kopię akt sprawy, zwaną ’’court bundle.’’ Ważne, abyś posortował swoje papiery według właściwego indeksu i odpowiednio je ponumerował.
Ważne jest też to, aby wszyscy zobaczyli dodatkowe dokumenty, które chcesz wykorzystać przed rozpoczęciem rozprawy.

Przesłuchanie – pytania krzyżowe, tzw. cross examination
W trakcie rozprawy pytania, które chcesz zadać świadkowi, powinny być zadane grzecznie. Agresywne lub denerwujące pytania skierowane do świadka, spowodują, że stracisz sympatię sądu. Zachowaj kulturę do wszystkich na sali: świadków oraz prawników strony. Zapisz pytania, które chcesz zadać świadkowi pod nagłówkami lub tematami oraz zrób odnośniki w Twojej ‘’bundle.’’
Nie zadawaj świadkowi tzw. pytań otwartych ale rozbij ją na części. Każde pytanie powinno dotyczyć tylko jednej rzeczy, a nie kilku naraz.

Przykład:
NIE PYTAJ: ‘’ Dnia 24 lipca poszedłeś do domu pani Nowak i rozwaliłeś jej drzwi kopiąc je, prawda?
ZAPYTAJ NAJPIERW 1: ‘’ Czy dnia 24 lipca poszedłeś do pani Nowak?’’
ZAPYTAJ POTEM 2: ‘’ Kiedy tam dotarłeś, skopałeś i zniszczyłeś jej drzwi, prawda?’’( zadaj drugie pytanie nawet jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmiała, ‘’ Nie.’’
Opieraj się na faktach, a nie opiniach. Zaznacz w swojej ‘’bundle’’ strony i zrób odnośniki do pytań.

PRZEMOC DOMOWA
W przesłuchaniu odnoszącym się do przemocy domowej sugeruje się, aby w przypadkach, posądzenia jedenej ze stron o przemoc wobec drugiej, przygotować pytania przed sprawą. Sędzia również może zadawać pytania, biorąc pod uwagę, że może być trudno obu stronom zadawać sobie pytania bezpośrednio w sytuacji przemocy, a szczególnie gdy pytania dotyczą samego nadużycia.

Wystąpienie w sądzie (mowa)
Osoba, która wniosła sprawę do sądu lub osoba składająca zarzuty (tzw. allegations) zwykle pierwsza zabiera głos w sądzie. Daje to osobie odpowiadającej szansę wysłuchania wszystkich zarzutów jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi na nie.
Jeśli natomiast jesteś osobą, którą sąd poprosił o wypowiedz jako pierwszą, musisz spróbować przewidzieć, co powie druga strona lub jej adwokat. Twoja szansa na to, aby odpowiedzieć na zarzuty po Twojej już zakończonej mowie, będą ograniczone. Sędzia poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.
Jeśli twoja sprawa dotyczy dzieci, spróbuj omówić każdy z punktów listy kontrolnej warunków bytowych, tzw.welfare checklist. Możesz skupić się na tych punktach listy kontrolnej, które są najważniejsze.
Zastanów się nad swoimi słabymi punktami i nie ignoruj ich. Będą one na pewno wypunktowane przez druga stronę. Pamiętaj, aby udzielić odwiedzi na pytania, które druga strona może zadać.

PRZYKŁAD:
Twoja aplikacja dotyczy zamieszkania Twoich dzieci z Tobą (live with order, zwany poprzednio residence order).
Fakt, że Twoje dzieci wielokrotnie powtarzają, że chcą mieszkać z Tobą, jest mocnym punktem i działa na Twoją korzyść, szczególnie jeśli są to starsze dzieci. Jednakże fakt, że masz jedną sypialnię dla siebie i Twoich trojga dzieci, może być słabością w oczach sądu.

Oczywiście, należy przypomnieć sędziemu o życzeniach i uczuciach dzieci oraz o tym, że jest to ważne, ale musisz również rozwiązać problem, oceniając, jak poradzisz sobie z problemem zakwaterowania. Musisz wyjaśnić sądowi, jakie będą warunki noclegowe dla dzieci do czasu, kiedy postarasz się o dużo większy dom. Na koniec wskaż plusy porównując je z minusami, którymi może być to, że dzieci będą się buntować, uciekać z domu od drugiego rodzica, jeśli zostaną zmuszone pozostać z nim, a co nie jest ich życzeniem.verlay”

Menu