Child arrangements – zamieszkanie dziecka i kontakt z dzieckiem

Zdarza się, iż rozstający się rodzice, nie mogą dojść do porozumienia, u którego rodzica dziecko zamieszkuje/rezyduje na stale.

Lęk przed utratą dziecka oraz przeświadczenie rodzica o posiadaniu ‘’prawa’’ do dziecka, może powodować całą serię stresujących sytuacji, zarówno dla rodziców jak i dla samego dziecka.
Zdarza się, że jeden z rodziców wstrzymuje dziecko przed drugim i blokuje kontakt, zazwyczaj ze strachu. Czasem rownież, wstrzymywanie dziecka potraktowane jest wcześniejszą sytuacją w domu i przeświadczeniem, ze drugi rodzic nie spełnia wymagań tzw. dobrego rodzica i że przy nim dziecko byłoby zagrożone. W przypadku, kiedy brakuje porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka, jeden z rodziców zwraca się najczęściej do sądu o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.
Ustalenia, kto jest tzw. Primary Carer
Ustalenia dotyczące miejsca zamieszkania dziecka
Ustalenia dotyczące spędzania przez dziecko czasu z obojgiem rodziców w ciągu roku szkolnego i wakacji
Ustalenia, czy dziecko powinno spędzać czas z rodzicem, który nie spełnia warunków.

Zdarza się, iż rozstający się rodzice, nie mogą dojść do porozumienia, u którego rodzica dziecko zamieszkuje/rezyduje na stale. Lek przed utrata dziecka oraz przeświadczenie rodzica o posiadaniu ‘’ prawa’’ do dziecka, możne powodować cala serie stresujących sytuacji, zarówno dla rodziców jak i dla samego dziecka.

Zdarza się, ze jeden z rodziców wstrzymuje dziecko przed drugim i blokuje kontakt, zazwyczaj ze strachu. Czasem również, wstrzymywanie dziecka potraktowane jest wcześniejsza sytuacja w domu i przeświadczeniem, ze drugi rodzic nie spełnia wymagań tzw. dobrego rodzica i ze przy nim dziecko byłoby zagrożone. W przypadku, kiedy brakuje porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka, jeden z rodzic zwraca się najczęściej do sadu o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.

 • Ustalenia, kto jest tzw. Primary Carer
 • Ustalenia dotyczące miejsca zamieszkania dziecka
 • Ustalenia dotyczące spędzania przez dziecko czasu z obojgiem rodziców w ciągu roku szkolnego i wakacji
 • Ustalenia, czy dziecko powinno spędzać czas z rodzicem, który nie spełnia warunków.

PAKIET SREBRNY £950 (inc. VAT)

 • Płatność jednorazowa z góry
 • Przygotowanie dokumentacji sądowej do pierwszej rozprawy sądowej
 • Konsultacja i instrukcje dotyczące procedury
 • Wynajęcie tłumacza na rozprawę sądową
 • Tłumaczenie pierwsze zwrotnego listu z sadu i informacja dla klienta na temat pisma
 • Pakiet autoryzowany w przypadku braku przemocy domowej, interwencji policji czy social services

PAKIET ZŁOTY
£1950 (inc. VAT)

 • Płatność jednorazowa z góry
 • Przygotowanie dokumentacji sądowej do drugiej rozprawy sądowej
 • Konsultacja i instrukcje dotyczące procedury
 • Wynajęcie tłumacza na dwie rozprawy sądowe
 • Silne oświadczenie dla sędziego w j.angielskim
 • Cafcass- wyjaśnienie procedury oraz rejestracja online
 • Cafcass- wynajęcie tłumacza na rozmowę z oficerem cafcass
 • Cafcass- przygotowanie do rozmowy z oficerem cafcass
 • Cafcass- czytanie i analiza raportu
 • Omówienie dalszej strategii w postępowaniu sądowym, słabe i silne aspekty sprawy
 • Korespondencja z sądem w j.angielskim – emaile, rozmowy telefoniczne, listy
 • Tłumaczenie i objaśnienie korespondencji sądowej
 • Szczegółowe przygotowanie do dwóch rozpraw sądowych
 • Pakiet autoryzowany w przypadku braku lub małego nasilenia przemocy domowej czy interwencji policji.

PAKIET PLATYNOWY
£3000 (inc.VAT)

 • Płatność w dwóch ratach po £1500
 • lub
 • 20% zniżki przy jednorazowej wpłacie £2400 (inc.VAT)
 • Przygotowanie dokumentacji sądowej do trzeciej rozprawy sądowej
 • Zwolnienie z Mediacji, certyfikat mediacyjny
 • Konsultacje i instrukcje dotyczące całej procedury
 • Poradnictwo i dostępność 7 dni w tygodniu
 • Ewidencja w sprawie sądowej- wybór i tłumaczenie przysięgłe na j. angielski kluczowych dowodów celem obalenia/ udowodnienia faktów, których dotyczy postępowanie
 • Szczegółowe przygotowanie klienta do trzech rozpraw sądowych
 • Wynajęcie tłumacza na trzy rozprawy sądowe
 • Silne oświadczenia dla sędziego w j.angielskim
 • Cafcass- wyjaśnienie procedury oraz rejestracja online
 • Cafcass- wynajęcie tłumacza na rozmowę z oficerem cafcass
 • Cafcass- przygotowanie do rozmowy z oficerem cafcass
 • Cafcass- czytanie i analiza raportu
 • Omówienie dalszej strategii w postępowaniu sądowym, słabe i silne aspekty sprawy
 • Korespondencja z sądem w j.angielskim – emaile, rozmowy telefoniczne, listy
 • Tłumaczenie i objaśnienie korespondencji sądowej
 • Szczegółowy Plan Rodzinny- propozycja wyroku
 • Negocjacje z Respondentem
 • Pakiet autoryzowany w przypadku: historii przemoc domowej i/lub interwencji policji i/lub udziału social services

PAKIET TYTANOWY
£3500 (inc.VAT)

 • Zapoznanie się z dokumentacją sądową ze wszystkich wcześniejszych rozpraw
 • Zwolnienie z Mediacji, certyfikat mediacyjny
 • Konsultacje i instrukcje dotyczące całej procedury
 • Poradnictwo i dostępność 7 dni w tygodniu
 • Ewidencja w sprawie sądowej- wybór i tłumaczenie przysięgłe na j. angielski kluczowych dowodów celem obalenia/ udowodnienia faktów, których dotyczy postępowanie
 • Szczegółowe przygotowanie klienta do rozpraw
 • Wynajęcie tłumacza na rozprawy sądowe
 • Silne oświadczenia dla sędziego w j.angielskim
 • Cafcass- wyjaśnienie procedury oraz rejestracja online
 • Cafcass- wynajęcie tłumacza na rozmowę z oficerem cafcass
 • Cafcass- przygotowanie do rozmowy z oficerem cafcass
 • Cafcass- czytanie i analiza raportu/ odwołanie od raportu Cafcass
 • Omówienie dalszej strategii w postępowaniu sądowym, słabe i silne aspekty sprawy
Menu