Odpowiedzialność rodzicielska po rozstaniu rodziców dziecka

Jeśli  ponosisz  odpowiedzialność  rodzicielską  za  dziecko,  ale  nie  mieszkasz  z  nim,  nie  oznacza  to,  że  masz  prawo  do  spędzania  z  nim  czasu.

Jednakże drugi rodzic musi Cię wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dziecka.

Na przykład, jedno z was chce przeprowadzić się za granicę z dziećmi, oboje rodzice, którzy posiadają odpowiedzialność rodzicielska na certyfikacie urodzenia muszą wyrazić zgodę na piśmie. Jeśli się zgadzają, nie ma potrzeby chodzenia do sądu. Należy pamiętać, że wyjazd z dzieckiem bez zgody drugiego rodzica jest przestępstwem kryminalnym.

Zdarza się, iż rozstający się rodzice, nie mogą dojść do porozumienia, u którego rodzica dziecko zamieszkuje/rezyduje na stale. Lęk przed utrata dziecka oraz przeświadczenie rodzica o posiadaniu ‘’ prawa’’ do dziecka, może powodować całą serię stresujących sytuacji, zarówno dla rodziców jak i dla samego dziecka.

Zdarza się, ze jeden z rodziców wstrzymuje dziecko przed drugim i blokuję kontakt, zazwyczaj ze strachu. Czasem również, wstrzymywanie dziecka potraktowane jest wcześniejsza sytuacja w domu i przeświadczeniem, ze drugi rodzic nie spełnia wymagań tzw. dobrego rodzica i że przy nim dziecko byłoby zagrożone. W przypadku, kiedy brakuje porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka, jeden z rodzic zwraca się najczęściej do sądu o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.

 • Ustalenia, kto jest tzw. Primary Carer
 • Ustalenia dotyczące miejsca zamieszkania dziecka
 • Ustalenia dotyczące spędzania przez dziecko czasu z obojgiem rodziców w ciągu roku szkolnego i wakacji
 • Ustalenia, czy dziecko powinno spędzać czas z rodzicem, który nie spełnia warunków.
PAKIET BRONZE
£600
 • 1 konsultacja i dokładne ustalenie i omówienie procedury
 • Dokumentacja sadowa do pierwszego słuchania
 • CAFCASS I wyjaśnienie procedury
 • Tłumaczenie pierwsze zwrotnego listu z sadu i informacja dla klienta na temat pisma
PAKIET GOLD
£1550
 • 2 konsultacje ( w tym dzieci, finanse) oraz dokladne omowienie procedury
 • Dokumentacja sadowa do pierwszego słuchania
 • CAFCASS i wyjaśnienie procedury pisemnie i ustne
 • Statement - Oświadczenie dla sędziego
 • Mentoring przed pierwszym słuchaniem sadowym
 • Konsultacja po pierwszym słuchaniu i ustalenie dalszych kroków
 • 30% zniżki na ewentualne późniejsze pisma sadowe ( w razie potrzeby)
 • Aplikacja obniżająca kosztu opłaty sadowej-gratis
 • Tłumaczenie certyfikowane z j.polskiego na j.angielski) ewidencji dla sadu – gratis
Menu