Paszport polski dla dziecka bez zgody rodzica

W  przypadku  obywateli  pochodzących  z  krajów  EU,  w  tym  Polski,  a mieszkających  w  Wielkiej Brytanii,  aby  uzyskać  paszport  dla  dziecka,  wymagana  jest  zgoda  obojga  rodziców,  którzy  znajdują  się  w  akcie  urodzenia.

Często zdarza się, z różnych powodów, iż drugi rodzic, z którym dziecko nie mieszka na stałe, nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu do dziecka. W wielu przypadkach, kontakt pomiędzy rodzicami dziecka, którzy się rozstali, uległ wygaśnięciu do tego stopnia, że nieznany jest nawet jego adres zamieszkania.

Stwarza to ogromny problem w kwestii otrzymania czy zmiany paszportu dla dziecka, gdyż prawo polskie wymaga zgody obojga rodziców. Do wydania zgody drugi rodzic nie mysi być obecny. Wystarczy, że wyśle zgodę notarialną, że wydaje zgodę na wyrobienie paszportu dla dziecka.

ASK MONTGOMERY- asystuje w sporządzeniu zgody notarialnej na terenie Anglii i Walii. Skontaktuj się a naszym Doradcą, jeśli chcesz wydać zgodę notarialną w UK na wyrobienie paszportu dla Twojego dziecka.

Jeśli niemożliwym jest uzyskanie nawet zgody notarialnej od drugiego rodzica, pozostaje procedura sądowa. Ask Montgomery ma długie doświadczenie w pomocy rodzicom i dzieciom w uzyskaniu zgody na paszport polski. Nawet bez adresu i kontaktu z drugim rodzicem jesteśmy w stanie uzyskać ten ważny dokument dla Twojego dziecka.

Nasza usługa obejmuje rozmowę i ustalenie sytuacji celem wybory najlepszej procedury, wypełnianie dokumentacji sądowej, napisanie oświadczenia sądowego dla sędziego, tłumaczenie dokumentacji, zapewnianie wykwalifikowanego tłumacza sądowego podczas rozpraw sądowych oraz mentoring do samego końca procedury.

Menu