Rozwód i Separacja

Obywatele Polski mieszkający w UK a chcący zakończyć swój związek małżeński kierowani są przez sądy w Polsce do składania petycji rozwodowych w UK.

Już niemalże zawsze, sądy w Polsce odrzucają pozwy rozwodowe składane w Polsce przez osoby mieszkające w UK ze względu na jurysdykcję.
Przeprowadzenie rozwodu w UK ma wiele zalet: jest mniej stresujące, zwłaszcza że rozwód tutaj odbywa się drogą korespondencyjną, w większości przypadków, bez chodzenia do sądu. Nie trzeba nigdzie podróżować, co wiąże się z kosztami, ani nikomu się tłumaczyć.
Małżeństwo w Anglii i Walii traktowane jest jako wspólna umowa między dwojgiem ludzi, którą można rozwiązać. Rozwód w Anglii i Walii odbywa się etapowo. Wnoszona jest dokumentacja, która za każdym razem musi być zaaprobowana przez sąd, który zezwala na następny krok.
Rozwód Wstępny, tzw. Decree Nisi, można otrzymać już po 3-4 miesiącach. Po ogłoszeniu Rozwodu Wstępnego, czeka się zwykle 43 dni, aby wnieść do sądu ostatni dokument o Rozwód Ostateczny, tzw. Decree Absolute. Po jego wydaniu, małżeństwo zostaje rozwiązane.

Sprawdź, na którym jesteś etapie Twojej procedury rozwodowej

1. Dokumentacja została wysłana do sądu.
2. Oplata sądowa pobrana przez sąd (telefonicznie lub opłata czekiem); ewentualne zwolnienie z opłaty-wyjaśnione przez nasze Biuro i wykonanie procedury zwalniającej; (czas- około 1 miesiąc).
3. Każda strona dostaje zwrotna kopertę A4 z sądu z jedną aplikacją (tylko Respondent-Pozwany ma w kopercie tzw. List Potwierdzający, eng. Acknowledgement of Service, na który ma odpowiedzieć i odesłać w ciągu 7-14 dni). List zawiera pytania związane z rozwodem oraz jego zgodę/lub jej brak na rozwód. Respondent odsyła list do sądu. Powód/ka (Petitioner) czeka.
4. Petitioner dostaje list z sądu, a w nim kopie Listu potwierdzającego z odpowiedziami Respondenta. Jeśli Respondent zgodził się na rozwód, sąd wydaje zgodę na wniesienie dokumentacji o rozwód wstępny (czas- 1-1,5 miesiąca).
5. Wysłana zostaje dokumentacja o rozwód wstępny- (czas oczekiwania na odpowiedź sądu około 2-2,5 miesiąca).
6. Sąd zgadza się na rozwód wstępny i informuje poprzez wysłanie listu obu stronom.
7. Po 43 dniach Powód/ka (Petitioner) składa ostatni dokument o rozwód finałowy. Po wysłaniu go, sąd podpisuje rozwód finałowy i wysyła list, tzw. Certyfikat rozwodu. Jest to najważniejszy dokument i wyrok ostateczny (czas oczekiwania na list waha się od 2 tygodni do miesiąca).
8. Zaleca się obywatelom Polski, aby zarejestrowali rozwód finałowy w polskim Urzędzie. Do tego celu Biuro nasze wykonuje dodatkowo aplikację do sądu oraz wykonujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentacji. Urząd w Polsce na podstawie tych dokumentów i tłumaczeń rejestruje rozwód w Polsce i wydaje nowy akt małżeństwa z notatką, że małżeństwo zostało rozwiązane.

UWAGA!!! Należy pamiętać, że oprócz naszych stałych cen, klient ponosi również opłatę sądowa osobno. Zazwyczaj Sąd skontaktuje się z Tobą i podejmie płatność przez telefon. Alternatywnie można wysłać czek do sądu. Opłata sądowa za rozwód to £550, a za separację £365.

!!! W przypadku osób pobierających zasiłki lub osób o niskich dochodach, występujemy w Twoim imieniu do sądu o obniżenie lub redukcję opłaty sądowej, co jest bardzo częste. Wyliczymy na kalkulatorze sądowym, czy kwalifikujesz się do zniżki.

PAKIET CLASSIC
£650
 • Polecane przy klasycznej procedurze
 • Wstępna konsultacja i instrukcje
 • Przygotowanie standardowej dokumentacji sądowej
 • Silne oświadczenie dla sędziego
 • Tłumaczenie aktu małżeństwa na język angielski
 • Tłumaczenie korespondencji sądowej
 • Aktualizacja
FRIENDLY PERSONALISED
£850
 • Polecane, gdy klient obawia się zgody na rozwód i komplikacji ze strony współmałżonka
 • Polecane, gdy klient chce dokladnie omowic kontakty i prawa do dzieci, finanse po rozwodzie, przemoc domową, wyprowadzkę współmałżonka z domu
 • 2 godziny konsultacji
 • Obejmuje dokumentację sądową o zniesienie/obniżenie opłaty sądowej
 • Wstępna konsultacja i instrukcje
 • Przygotowanie standardowej dokumentacji sądowej
 • Silne oświadczenie dla sędziego
 • Tłumaczenie aktu małżeństwa na język angielski
 • Tłumaczenie korespondencji sądowej
 • Petycja w ciągu 48 godzin
 • Aktualizacja
Menu