Uzyskanie odpowiedzialności rodzicielskiej dla ojców dziecka, którzy nie są wpisani na certyfikat urodzenia

NASZE BIURO POMOŻE CI STAĆ SIĘ PEŁNOPRAWNYM OJCEM TWOJEGO DZIECKA!

Czym  jest  odpowiedzialność  rodzicielska?  Czy  chcesz  uzyskać  sądownie odpowiedzialność  rodzicielską?

Prawo angielskie obowiązujące w Anglii i Walii stoi na stanowisku, że rodzice mają obowiązki (responsibilities) wobec swoich dzieci i że to dziecko ma prawa (rights) do utrzymywania trwałej, znaczącej relacji z obojgiem rodziców.

Kontakt z rodzicem będzie podtrzymywany przez sąd, o ile będzie to bezpieczne i właściwe dla dziecka.

Jeśli posiadasz odpowiedzialność rodzicielską, Twoją odpowiedzialnością są:

  • zapewnienie domu dla dziecka
  • chronienie i utrzymywanie dziecka

Jesteś odpowiedzialny również za:

  • dyscyplinowanie dziecka
  • wybór i zapewnienie edukacji dziecka
  • wyrażanie zgody na leczenie dziecka
  • nazywanie dziecka i wyrażanie zgody na zmianę nazwiska
  • opiekę nad majątkiem dziecka

Rodzice muszą zadbać o to, by ich dziecko otrzymywało wsparcie finansowe, jeśli są rodzicami biologicznymi, niezależnie od tego, czy sprawują oni władzę rodzicielską, czy nie.

Menu